AuraTransformation™

AuraTransformation™

- en permanent medvetandeexpansion

 

En AuraTransformation™ är en permanent och genomgripande utveckling av din aura och utstrålning som efterhand medför många fördelar på det personliga området.

 

För att beskriva det kort, så förenar AuraTransformationen din intuition med din handlingskraft. Dessutom medverkar den till att förstärka genomslagskraften i din utstrålning och i ditt energifält således att du inte behöver bekymra dig över större eller mindre motstånd från omvärlden. Du får större livslust och låter dig inte styras av någon dold agenda som du inte själv kan stå för. Dessutom blir det lättare för dig att definiera dig själv som människa och det blir lättare för dig att markera dina gränser i förhållande till omvärlden.

 

En AuraTransformation™ utförs av en Auraförmedlare som besitter stora helande krafter och en djup inre balans. Auraförmedlaren arbetar till skillnad från andra healare, med balansenergi i stället för att arbeta med rent ljus och får i samband med AuraTransformationen balansen så totalt integrerad i ditt energisystem att du inom kort upptäcker att du inte behöver se så svart-vitt på världen och det du har runt omkring dig. Du får balans i både ditt energifält, som motsvarar din aura och utstrålning, samtidigt som du uppnår en djup inre balans som inte kan förklaras med ord. Den ska helt enkelt upplevas!

 

Under en AuraTransformation™ blir andeenergin samlad och uppgraderad med de nya starka indigo- och kristall-energierna och den blir kopplad direkt till kroppen via den starkt skyddande balanskroppen. Därför blir det mycket lättare att leva ett liv i kontakt med kärnan i sig själv och den man är i renaste form.

 

En AuraTransformation™ är inte något man gör bara för att prova på, det finns ingen ångerrätt när man redan är transformerad. Medvetandeutvidgningen förpliktar, så AuraTransformation™ är för psykiskt friska människor som vill något mera med sitt liv.

 

AuraTransformation™ är en snabb väg för föräldrar och andra omsorgspersoner att förstå och kommunicera på lika villkår med Den Nya Tidens barn.

 

Källa: www.auratransformation.se

Min egen resa

 

 

Jag fick min AuraTransformation™ i januari 2013. Det blev en vändpunkt i mitt liv.

 

I hela mitt liv hade jag anpassat mig efter andra. Ingen behövde ens tala om vad de förväntade sig av mig, det tänkte jag ut själv. Som högkänslig drog jag också till mig andras energier väldigt mycket samtidigt som jag släppte iväg mina egna. Under många år har jag presterat även om min energi knappt har räckt till.

 

Jag känner mig nu mer balanserad och starkare i mig själv. Lättare att sätta gränser på ett naturligt sätt, och lättare att kommunicera med barnen. Jag kan behålla min energi enormt mycket bättre och orkar mycket mer. Min intuition har förbättrats och jag kan hantera min känslighet på ett enormt mycket bättre sätt. Jag känner lättare vad som är rätt för mig!

 

En resa inte utan utmaningar, men åt helt rätt håll!

 

Det här var alltså min egen resa, ingen är den andra lik!

Jag har gått massor av olika kurser och utbidningar i t ex coaching, mindfulness, kbt, Access Bars, Resan, och Silva UltraMind ESP. Dessa har tagit mig framåt i min personliga utveckling och gett mig redskap att hantera livet lättare. AuraTransformationen™ har tagit allt ett långt steg längre, det här är beständigt! Nu har jag energin att genomföra det jag vill göra!

.

Jag är utbildad auraförmedlare™ i november 2013. Jag erbjuder AuraTransformation™, balanseringar samt aurajusteringar.

 

Varmt välkommen att höra av dig!

Malin Bokstam

Frekvensen på jorden blir högre och högre, och barnen som föds i dag har en annan vibration än vad vi hade när vi föddes. För att kunna möta den nya tiden och barnen idag har vi möjlighet att uppgradera vår aura så att den vibrerar på samma frekvens.

Copyright © Gnista Coaching